Tandtråd eller inte…

Hälsoinformation till allmänheten är ett svårt kapitel…

För någon vecka sedan fanns ett inslag i TV-Aktuellt om att Amerikanska hälsovårdsmyndigheter tagit bort rådet att dagligen använda tandtråd då man vid en utvärdering inte ansåg att god effekt av daglig tandtrådsanvändning var tillräckligt vetenskapligt bevisad.

I Sverige har vi myndigheten SBU (Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering) som fortlöpande gör utvärderingar över behandlingsmetoder och hälsoförebyggande insatser inom all vård och omsorg. SBU stämmer av vedertagna arbetsmetoder mot vetenskapliga undersökningar över hela världen. Syftet är att fastställa om det finns bevis för att metoden i fråga är nyttig d.v.s. att det föreligger s.k. evidens (obestridlig visshet). Gå gärna in på deras hemsida www.sbu.se

För oss som vårdgivare är det naturligtvis extremt intressant att veta vad man kommer fram till vid dessa och andras utvärderingar och vi på Stora Gungan följer detta arbete mycket noga.

Problemet är bara, trots att det görs mängder med vetenskapliga arbeten världen över, att det är mycket få av dessa som uppfyller alla fastställda krav som ställs på ett vetenskapligt arbete. Undersökningsresultatet uppfyller därmed inte vetenskapliga kriterier för att kunna dra klara objektiva slutsatser. Förutsättningar för evidens är därmed inte uppfyllda. Detta förhållande gäller förfärande mycket av vad hälso- och sjukvården dagligen sysslar med.

Det betyder emellertid inte alls att vården som bedrivs eller den förebyggande insatsen är verkningslös. Beprövad erfarenhet och synlig effekt av insatta åtgärder, ofta under mycket lång tid, talar sitt tydliga språk. Specialister i tandlossningssjukdom (parodontologer) världen över kommer inte att sluta rekommendera tandtråd. Samma förhållande torde gälla alla hjälpmedel för att göra rent mellan tänderna och munhygien över huvud taget.

Om effekten av inslaget i Aktuellt blir att allmänheten gör avkall på sin munhygien kommer vi med stor sannolikhet att få se ökade problem med tandlossning och tandhälsa generellt.

Så: Fortsätt att använda din tandtråd, stickor eller borstar. Det gör all tandvårdspersonal (som också mycket sällan själva har problem med sina tänder).

Vi på Tandläkarna Stora Gungan tycker att utvärderingar är bra och följer utvecklingen noga för att ständigt vara uppdaterade. Din munhälsa är vår vardag.

Men: Fuska INTE med munhygienen!

Tandläkarna Stora Gungan