Information

Förlängning av den avgiftsfria barn och ungdomstandvården

Från och med år 2017 förlängs den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården till att omfatta unga till och med det år de fyller 22 år.

Vad innebär förändringarna?

Födda 1996
barn- och ungdomar födda 1996 omfattas från och med 2017-01-01 åter av avgiftsfri barn- och ungdomstandvård.

Födda 1997

Patienter födda 1997 eller senare, omfattas som tidigare av den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården. Patienterna kvarstår som listade hos sin nuvarande vårdgivare.