Information

Förlängning av den avgiftsfria barn och ungdomstandvården

Från och med 1 januari 2017 steg åldersgränsen för den fria tandvården till 21 år.
Sedan januari 2018 är tandvården gratis hela året du fyller 22 år och från 1 januari 2019 är tandvården gratis t.o.m. året du fyller 23 år.
Gratistandvården gäller hela det året oavsett om du fyller 23 år i januari eller december.