Implantat med guide

Vill du se resultatet innan implantatoperationen?
Vill du ha en tryggare implantatbehandling?

Vänd dig då till oss som arbetar med virtuell implantatplanering och operationsguider.

Under implantatbehandlingen kan det ibland vara svårt för tandläkaren att få en perfekt placering av implantatet. Är benmängden dålig och marginalerna till nervkanaler i underkäken små är precisionen essentiell.

För att du som patient ska få en korrekt och trygg behandling kan du kontrollera om tandläkaren använder sig av virtuell implantatplanering.

En virtuell implantatplanering gör det möjligt att visuellt utföra operationen på en datorskärm innan hen gör den riktiga implantatbehandlingen på dig.

I planeringsverktyget kan du som patient tillsammans med din tandläkare se hur resultatet kommer att se ut.

Tandläkaren får då möjlighet att beställa en operationsguide för att sätta implantaten enligt plan.

Det är en liten extrakostnad för dig som patient men det ger större trygghet och även större möjlighet för att få implantat.